Usługi gazowe

 

Usługi gazowe świadczymy w szerokim zakresie:

  • instalacje gazowe – montaż, przeróbki
  • przyłącza gazu
  • spawanie rurociągów gazowych
  • montaż kuchni gazowej
  • podłączenie, wymiana kotła (pieca) gazowego
  • montaż kotłowni
  • sprawdzanie szczelności instalacji
  • usuwanie nieszczelności instalacji
  • i wiele innych usług

Posiadamy wymagane uprawnienia gazowe w zakresie eksploatacji i dozoru. Przeprowadzamy próby szczelności instalacji gazowej i wystawiamy protokół, który jest honorowany przez zakład gazowniczy.