Instalacja gazowa

Gaz

Bezpieczeństwo użytkowania gazu wg PGNiG Gaz ziemny jest bezpiecznym paliwem, jeżeli przy jego stosowaniu są przestrzegane następujące zasady: przewody spalinowe i wentylacyjne są drożne i utrzymywane w należytej sprawności (przeglądy przynajmniej raz na rok) – przeglądu takiego dokonuje kominiarz i wystawia stosowne zaświadczenie, instalacja gazowa jest szczelna, utrzymywana w odpowiednim stanie technicznym i poddawana obowiązkowemu … Dowiedz się więcej