Gaz

Instalacja gazowa

Bezpieczeństwo użytkowania gazu wg PGNiG Gaz ziemny jest bezpiecznym paliwem, jeżeli przy jego stosowaniu są przestrzegane następujące zasady: przewody spalinowe i wentylacyjne są drożne i utrzymywane w należytej sprawności (przeglądy …